Om Margareta

Jag heter Margaretha Ohlin. Viktigt för mig är bland annat äldreomsorg och integration. Inom
båda verksamheterna är det nödvändigt med kompetenta chefer och utbildad personal. Däri
ingår utbildning för demensvård. Jag anser att integration av nyanlända bör ske redan från
förskola/skola och via praktik till arbete.