Om Johan

Mitt namn är Johan Petersson och jag är snickare. Mitt mål för Torsås kommun under nästa
mandatperiod är att bygga för att få Torsås kommun mer attraktiv, att planlägga mer mark
samt att bygga ut infrastrukturen så vi står rustade inför framtiden. Vi måste också se över
våra verksamheter så vi har rätt person på rätt plats.